Tijdlijn

Dagboekfragment

1939
1939

29 augustus 1939

De Algemene mobilisatie van het Nederlandse leger wordt afgekondigd. Dit geschiedt vlug en ordelijk. Het volk blijft kalm. De Mogendheden zijn nog steeds aan het onderhandelen, doch de hoop dat de vrede bewaard zal blijven vermindert. ‘k Heb een tijdje aan het station het aankomen der duizenden soldaten gadegeslagen. Alles ging geregeld, soldaten waren behoorlijk gekleed. ‘t Was of ze opkwamen voor herhalingsoefeningen. Invloed hierop had mogelijk wel, dat men eigenlijk nog niet geloofde aan een oorlog. Paarden en auto’s worden gevorderd.

W.J. Vaatstra (58 jaar)

 

Foto 1: Amersfoortse Courant –  Nederland mobiliseert
Foto 2: Ingang van Station Amersfoort op de eerste dag van de mobilisatie, 28 augustus 1939 (Wim Plasmeijer / Archief Eemland)

1939

25 november 1939

25 november 1939

Van middag ben ik per fiets door het inundatieterrein [van de Grebbelinie] geweest. Het is een troosteloos gezicht, die uitgestrekte watervlakte met afgekapte bomen (ook vruchtbomen enz). De weg van Achterveld naar Hamersveld kon ik nog juist passeren, …

W.J. Vaatstra (58 jaar)

 

Foto: Mobilisatie-oefening van het Korps Politietroepen in het inundatiegebied, 1940 (fotograaf onbekend / Archief Eemland)

1940
1940

10 mei 1940

10 mei 1940

’s Morgens tussen 4 u en 4 ½ uur wekt mijn vrouw mij. Afweergeschut en mitrailleurs in alle delen van Amersfoort in volle actie. Door ’t raam van onze slaapkamer zien wij 10 vliegtuigen tegelijk in de lucht.

H. Blijdenstijn (57 jaar)

 

Foto: krant 10 mei 1940 (Archief Eemland)

1940

11 mei 1940

11 mei 1940

’s Namiddags ga ik kijken naar den Liendertschenweg, waar huizen en boerderijen in brand staan, een vernielingswerk door het Nederlandse leger dat reeds dagen duurt en de bedoeling heeft het voorterrein vrij te maken. ’t Is een luguber gezicht; de gevels der aardige nieuwe huisjes staan er nog als trieste coulissen; het puin rookt nog; in de verte branden de boerderijen. Wat mij zeer doet ontstellen is, dat er, behalve in ’t kanaal en in de sloten, geen water in den helen omtrek te bekennen is *… ’t water staat ver onder ’t maaiveld in de richting Schothorst, Hooglandseweg, Coelhorst, waar ik overal reed staat alles droog: gras met bloemen.

(H. Blijdenstijn 57 jaar)

* De inundatiekommen van de Grebbelinie zouden vol water moeten staan. Voor de vijand is er dan geen doorkomen aan.

 

Foto: De puinhopen van Liendertseweg 49, na afbraak door het Nederlandse leger. Op de achtergrond de Liniedijk, eind mei 1940 (fotograaf onbekend / Archief Eemland)